Vottunarstaðall: ÍST EN ISO 14001:2004
Númer vottorðs: 10
Dagsetning vottunar: 15.06.2010
Vottorðið tekur til: Reksturs þjónustustöðvar með sölu á eldsneyti, smurefnum, bílatengdum efnavörum og matvöru á Bíldshöfða 2 í Reykjavík. Reksturs þjónustuverkstæðis með smurstöð, hjólbarðaverkstæði, almennt verkstæði og sölu á bílatengdum efnavörum á Bíldshöfða 2 í Reykjavík.

Heimild: Vottun hf. þ. 21.2.2013.

Eldsneytisstöð N1 Bíldshöfða Reykjavík selur biodísel, metan og rafmagn. Þjónustustöð og verkstæði N1 Bíldshöfða hafa vottun umhverfisstjórnunarkerfisins ISO 14001.


Bíldshöfði 2
110 Reykjavík

4401000
http://www.n1.is

Á Græna kortinu:

Umhverfisstýrt fyrirtæki

Fyrirtæki sem hafa vottun skv. ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðlinum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfsemi sinnar.

Vistvænt eldsneyti

Staðir sem selja vistvænt eldsneyti s.s. metan, bíódísel eða VLO blandað dísel. Hægt að fá rafmagn á rafbíla eða skipta út rafhlöðum í þar til gerð ökutæki. Allar stöðvar Olís og ÓB stöðvar selja nú eingöngu VLO blandaða díselolíu

Vottanir og viðurkenningar:

ISO 14001

ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðallinn er til þess að hjálpa fyrirtækjum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sínum, uppfylla gildandi umhverfisreglugerðir, starfsleyfisákvæði og þar fram eftir götunum. ISO 14001 leggur áherslu á það hvernig varan er framleidd en ekki vöruna sjálfa. Vottun umhverfisstjórnunarkerfisins er framkvæmd af hlutlausum þriðja aðila.

Skilaboð: